Breaking News :

nothing found

៦ ជំហានការរៀបចំកំណត់ទីផ្សារគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក

មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្ថិតនៅជួរមុខនៅក្នុងទីផ្សារ គឺត្រូវធានាថាអ្នកបានកំណត់និងជ្រើសរើសយកអតិថិជនគោលដៅដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ជារឿយៗ ការធ្វើអាជីវកម្មអាចនឹងមានកំហុសដោយគ្រាន់តែផ្តោតលើមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអាជីវកម្ម ដូចនេះដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ច្បាស់ពីរបៀបកំណត់ទីផ្សារគោលដៅឲ្យបានល្អ អ្នកអាចយល់ដឹងពីជំហានទាំង៧ខាងក្រោមនេះ ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យជំនួញ៖

Advertisement
Advertisement

 

១. កំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនរបស់អ្នក

ជំហានដំបូងក្នុងការកំណត់ទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក គឺត្រូវស្វែងយល់ថាតើអ្នកណាអាចជាអតិថិជនគោលដៅពិតប្រាកដរបស់អ្នក និងអ្វីដែលអតិថិជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ រួមជាមួយមូលហេតុដែលពួកគេនៅតែបន្តគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកពិនិត្យ​តួលេខ អ្នកអាចប្រាកដចិត្ដថា អ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនប្រភេទណាដែលអាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នក និងផលិតផលនិងសេវាកម្មអ្វីដែលពួកគេពេញចិត្ត នេះហើយ នឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីរបៀបផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្ន។

 

២. ត្រៀមខ្លួន និងដឹងពីការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវតែឆ្លៀតពេលដើម្បីវិភាគពីដៃគូប្រកួតប្រជែងអោយបានហ្មត់ចត់។ ព្រោះវាជាការរំខានក្នុងការចំណាយពេលច្រើនពីដៃគូប្រកួតប្រជែង ប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថាតើនរណាខ្លះកំពុងប្រកួតប្រជែងលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក? តើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលលួចអតិថិជនពីអ្នក? ហើយហេតុអ្វី? ការសួរនិងឆ្លើយសំណួរនេះ នឹងជួយអ្នកឱ្យចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងនិងវិធីដែលអ្នកគួរទាក់ទងអតិថិជនរបស់អ្នក។

 

៣. ពិនិត្យផលិតផល និងសេវាកម្មឡើងវិញម្តងទៀត

នៅពេលអ្នកស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឈានដល់គោលដៅ និងស្វែងយល់ពីវិធីដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹង និងពិនិត្យឡើងវិញនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នក។ នោះមានន័យថា អ្នកបានដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងលក់ ក៏ដូចជាដឹងពីអ្វីដែលអតិថិជនរំពឹងថានឹងទទួលបាន។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ អ្នកក៏ត្រូវតែយល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើង បន្ទាប់ពីការទិញរបស់អតិថិជនពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដូចជា តើពួកគេសប្បាយចិត្តនឹងផលិតផលទេ? តើពួកគេពេញចិត្ដឬមិនពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មអតិថិជនត្រង់ណា? ការដឹងពីកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន វានឹងជួយអ្នកក្នុងការកំណត់វិធីធ្វើទីផ្សារឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដល់អតិថិជនសក្តានុពល។

 

៤. កំណត់អត្តសញ្ញាណប្រជាសាស្ត្ររបស់អតិថិជន

ជំហាននេះនៅក្នុងដំណើរការទីផ្សារ តម្រូវឲ្យអ្នកឈានដល់ការយល់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់អតិថិជនរបស់អ្នក ដោយគិតអំពីកត្តាផ្សេងៗគ្នាដូចជាទីតាំង ភេទ កំរិតអប់រំ កំរិតប្រាក់ចំណូល អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ រួមនឹងកត្តាផ្សេងៗទៀត។ អ្នកនឹងអាចកំណត់បានច្បាស់នូវប្រភេទអតិថិជនដែលអាចមានទំនោរទៅរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

 

៥. វិភាគចិត្តវិទ្យា

ចិត្តសាស្ត្ររបស់អតិថិជនសក្តានុពលរួមមាន តម្លៃ ឥរិយាបថ បុគ្គលិកលក្ខណៈ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ចំណាប់អារម្មណ៍ អាកប្បកិរិយា និងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្ស។ ជំហាននេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចកំណត់ពេលវេលា និងវិធីសាស្ដ្រដែលអតិថិជនសក្តានុពលបានប្រើប្រាស់លើសេវាកម្មឬផលិតផលរបស់អ្នក។ បន្ថែមពីនោះ អ្នកក៏អាចដឹងពីវិធីសាស្ដ្រទីផ្សារណា ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតលើមនុស្សម្នាក់ដោយផ្អែកលើមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការផ្ដោតលើចិត្ដវិទ្យានេះ។ យើងគួរតែប្រើការស្ទង់មតិ ការសាកល្បងគំរូ និងវិធីសាស្ដ្រផ្សេងទៀតក្នុងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនេះ។ ការធ្វើបែបនេះនឹងជួយអ្នកមានការកំណត់មួយយ៉ាងជាក់លាក់ ថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានការប្រកួតប្រជែងដែលល្អបំផុតដែលអ្នកបានជ្រើសរើសឬអត់។

 

៦. ធ្វើការសម្រេចចិត្ត

ការស្រាវជ្រាវទាំងអស់នឹងមិនអាចជួយអ្នកបានទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះប្រើប្រាស់វា។ ជំហានចុងក្រោយក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នក គឺធ្វើការសម្រេចចិត្តថា តើអ្នកណាដែលអ្នកនឹងឆ្ពោះទៅរកនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពួកគេ។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យ និងការវិភាគល្អបំផុត អ្នកនឹងអាចជ្រើសរើសប្រជាសាស្ត្រណាមួយ ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ទៅនឹងទីផ្សាររបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត អ្នកត្រូវប្រាកដថាអតិថិជនរបស់អ្នក ក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបានដែរ។

ជាសរុបមក វាមិនមានរូបមន្តសំងាត់ណាមួយឡើយ ក្នុងការកំណត់គោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នកឲ្យបានជោគជ័យ១០០%នោះទេ។ ប៉ុន្ដែ ដោយធ្វើតាមជំហានទាំង៧ខាងលើនេះ អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ធនធាន និងពេលវេលារបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានភាពប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងការអនុវត្ដជាក់ស្ដែង។

 

ប្រភព៖ Business Zone

5 1 vote
Article Rating

Chaw Nhchy

សួស្ដី! ខ្ញុំ startup editor បេសសកម្មធំបំផុតរបស់ខ្ញុំ គឺពាំនាំនូវគន្លឺះ ,ព័ត៌មានអំពីគំនិតអាជីវកម្ម ,ភាពជោគជ័យ និងការកម្សាន្ត មកចែករំលែងនៅខេមបូដេលីនេះ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត និងការស្វែងយល់ជូនទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរ ។លោកអ្នកមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មនៅទីនេះ ឬចង់ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំបាទតាមរយៈ Telegram: 093 822 080 ។ សូមអរគុណ!

Read Previous

តើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Alibaba Group បន្ត បន្ទាប់ពីលោក Jack Ma ចូលនិវត្តន៍?

Read Next

លោកស្រីបាន សម្រស់ ជំនាញអចលនទ្រព្យ ចែកចំណេះដឹងខ្លីៗ ក្នុងការស្វែងរកទិញផ្ទះ

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments