ទីផ្សារអ៊ីម៉ែលគឺជាអ្វី?

ទីផ្សារអ៊ីម៉ែលគឺជាអ្វី?  ទីផ្សារអ៊ីម៉ែលគឺមានសារៈសំខាន់ជាកំណែលើបណ្តាញនៃសំបុត្រដោយផ្ទាល់។ ជំនួសឱ្យការផ្ញើប័ណ្ណ និងគូប៉ុងទៅតាមផ្ទះរបស់អតិថិជនតាមទីផ្សារអ៊ីម៉ែលអាចផ្ញើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចគ្នាទាំងនោះទៅឱ្យប្រអប់ទទួលរបស់អតិថិជន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការលក់សំបុត្រតាមអ៊ីម៉ែលអាចជាការពិបាកក្នុងការតាមដានទីផ្សារអ៊ីម៉ែលផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវឱកាសដើម្បីដឹងច្បាស់ថានរណាកំពុងបើកអ៊ីម៉ែលរបស់ពួកគេនិងអ្នកដែលកំពុងប្រើនិងអានអ្វីដែលបានផ្ញើចេញ។ វាអាចងាយស្រួលជាការផ្សព្វផ្សាយទំនើបជាជាងឈរចែកការផ្សព្វផ្សាយតាមផ្លូវ ។ ដូចគ្នានឹងទំរង់ទីផ្សារដទៃទៀតម្ចាស់អាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់ទីផ្សារអ៊ីម៉ែលតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាពីការកសាងភាពស្មោះត្រង់របស់យីហោនិងការស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ភាពស្មោះត្រង់របស់អតិថិជននិងការធ្វើជំនួញម្តងទៀត។ ដោយសារមានយុទ្ធសាស្រ្តនិងវិធីផ្សេងគ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលដែលត្រូវបានប្រើគ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម – អាជីវកម្មទៅអាជីវកម្មឬអាជីវកម្មទៅអតិថិជន – អាចរកវិធីដើម្បីបញ្ចូលវានៅក្នុងផែនការទីផ្សាររួមរបស់ពួកគេ។      ប្រភេទនៃការធ្វើទីផ្សារអ៊ីម៉ែល : មានវិធីជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីប្រើទីផ្សារអ៊ីម៉ែល។ ជម្រើសមានដូចខាងក្រោម: ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន: ទាំងនេះគឺជាវិធីរហ័សដើម្បីរក្សាអតិថិជនរបស់អ្នកជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានអាជីវកម្ម ឬការផ្តល់ជូនពិសេសនាពេលខាងមុខ។ លិខិតផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានផ្ញើជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ឬរៀងរាល់ខែដល់អតិថិជន លឿន រហ័ល ងាយស្រួល។   យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ: ទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដឹងអំពីការលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មនាពេលខាងមុខ។ ពួកគេអាចត្រូវបានផ្ញើមុនគេជាដំណឹង រហូតដល់ថ្ងៃការលក់ផងដែរក្នុងអំឡុងពេលការលក់នេះជាការរំលឹកសម្រាប់អតិថិជន។   អ៊ីម៉ែលអញ្ជើញ: ទាំងនេះរក្សាអតិថិជនឱ្យទាន់សម័យនៅលើព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសនាពេលខាងមុខ។ អ៊ីម៉ែលការអញ្ជើញអាចត្រូវបានផ្ញើរជាសប្តាហ៍ឬថ្ងៃមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនចូលរួម។   អ៊ីម៉ែលកាតាឡុក:…